काठमाडौं महानगरले दियो इलेक्ट्रीक कार किन्नेदेखि बेच्ने सम्मलाई फाइदा

अटो सम्बन्धि

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले इलेक्ट्रीक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने आर्थिक ऐन जारी गरेको छ । महानगरले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७८ ले इलेक्ट्रीक सवारी साधनमा लाग्ने करमा सहुलिय दिएको हो । विद्युतीय साधन लाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।

आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार महानगर भित्र भएका इलेक्ट्री सवारी साधनका शोरुम, वर्कशप, चार्जिङ स्टेशन जस्ता व्यवसायमा कुनै कर लाग्ने छैन। यसले व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ भने त्यसको केही अंश ग्राहकले पनि पाउने छन् । अहिले महा नगरमा खुलेका यस्ता व्यवसायले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगर भित्रका सार्वजनिक पार्किङ स्थलहरुमा इलेक्ट्रीक सवारी साधनमा पार्किङ गर्दा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने भनिएको छ । कम्बश्चनको हकमा दुई पाग्रेमा पहिलो ३० मिनेटको १५ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा २५ रुपैयाँ लाग्छ भने चारपाग्रेमा ५० रुपैयाँ र ८० रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले इलेक्ट्रीक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने आर्थिक ऐन जारी गरेको छ । महानगरले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७८ ले इलेक्ट्रीक सवारी साधनमा लाग्ने करमा सहुलिय दिएको हो । विद्युतीय साधन लाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।

आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार महानगर भित्र भएका इलेक्ट्री सवारी साधनका शोरुम, वर्कशप, चार्जिङ स्टेशन जस्ता व्यवसायमा कुनै कर लाग्ने छैन। यसले व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ भने त्यसको केही अंश ग्राहकले पनि पाउने छन् । अहिले महा नगरमा खुलेका यस्ता व्यवसायले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगर भित्रका सार्वजनिक पार्किङ स्थलहरुमा इलेक्ट्रीक सवारी साधनमा पार्किङ गर्दा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने भनिएको छ । कम्बश्चनको हकमा दुई पाग्रेमा पहिलो ३० मिनेटको १५ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा २५ रुपैयाँ लाग्छ भने चारपाग्रेमा ५० रुपैयाँ र ८० रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *