यो सूचना पढ्न भुल्नुभयो की ? तपाईका परीक्षाहरु छुट्न सक्छन् है

शैक्षिक खबर

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको स्नातक तह प्रथम वर्षका परीक्षार्थी र सम्बन्धित क्याम्पसहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह प्रथम वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न पूर्व प्रकाशित सूचनामा अनलाइन सिस्टममा देखिएका समस्याहरुको समाधान हेतु त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको निर्णय अनुसार तपसिल बमोजिम गर्न गराउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

१. अशिंक र मौकाका केही परीक्षार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन नम्बर अनुसार अनलाइन एक्सेस नखुलेका कारण आज मिति २०७८ जेष्ठ २६ गतेदेखि उक्त फारमहरु रजिष्ट्रशन नम्बर नराखी भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको ।

२. सन् २०१९ सालको रजिष्ट्रेशन नम्बर कायम नभएका परीक्षार्थीहरुको हकमा त्यस्ता परीक्षार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन फारम तथा आवश्यक प्रमाणपत्र दोब्बर दस्तुर शुल्क लिई सम्बन्धित क्याम्पसले नै अनलाइन फारम भर्नुपर्ने र प्रवेशपत्र वितरणका समय भित्र रजिष्ट्रेशन नम्बर अनिवार्य रुपमा लिइसक्नु पर्नेछ । अन्यथा रजिष्ट्रेशन नम्बर कायम नभएका परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षामा संलग्न गराइने छैन ।

३. प्राइभेट (आंशिक र मौका) परीक्षार्थीहरुले पनि तोकिएको शुल्क सम्बन्धीत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको भौचर सहित हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गरेर अनलाइनबाटै परीक्षा आवेदन फारम भर्न सक्ने व्यवस्था मिति २०७८ जेठ २६ गतेदेखि जेठ मसान्त सम्म कायम गरिएको छ ।

प्रवेशपत्र लिन आउँदा प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फारम भरी अपलोड गरिएको फोटो २ प्रति र रकम बुझाएको सक्कल बैंक भौचर वा अन्य माध्यमबाट पठाएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

४.जेठ मसान्तभित्र सबै परीक्षार्थी तथा क्याम्पस हरुले सम्पूर्ण आवेदन फारम भरी सक्नुपर्नेछ । अनलाइनबाट परीक्षार्थी स्वयंले भरेको फारमको सफ्ट कपी मिति २०७८ असार १ गतेका दिन सम्बन्धित क्याम्पसहरुमा पठाइनेछ र क्याम्पसहरुले उक्त फाराम रुजु गरी रोल नं. कायम गरी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुले तिर्नुपर्ने परीक्षा आवेदन शुल्क वापतको रकम त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको भौचर आवेदन फारम सँगै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । फारम रुजु गर्ने कार्य मिति २०७८ असार ४ गते सम्म कायम गरिएको छ । २०७८ असार ५ गते देखि केही समयका लागि अनलाइन सिस्टम बन्द गरिनेछ र सो पछि आवेदन फारम भर्न दोब्बर दस्तुर कायम हुनेछ ।

५.क्याम्पस हरुले आवेदन फारम बुझाउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क वापतको रकम बुझाएको सक्कल बैंक भौचर वा अन्य माध्यमबाट बुझाएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

६. केही क्याम्पसहरुले स्नातक तह तेस्रो वर्षको वार्षिक परीक्षाको प्रयोगात्मक अङ्क यस कार्यालयमा हालसम्म पनि पठाउन बाँकी रहेको देखिएकाले २०७८ जेठ मसान्तभित्र सम्बन्धित क्षेत्रीय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको गोप्य शाखामा सम्पर्क गरी अनिवार्य रुपमा पठाउन सूचित गरिन्छ । अन्यथा त्यस्ता परीक्षार्थीहरूको नतिजामा अनुपस्थित जनाइने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *